ទំព័រដើម / សេវាសាធារណៈ / ផ្តល់បណ្ណបើកបរ

វីដេអូណែនាំ

យោងតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អ្នកបើកបររថយន្ត ទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្តដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ត្រូវមានបណ្ណបើកបរ (មានសុពលភាព) ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ និងប្តូរបណ្ណបើកបរតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្តល់បណ្ណបើកបរយានយន្ត របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ដែលមានអាសយដ្ឋាន https://driverlicense.mpwt.gov.kh ឬទៅទីតាំងផ្តល់សេវាសាធារណៈ ដែលកំណត់ ដោយក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ដូចជា នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន១ ផ្សារទំនើបអ៊ីអន២ អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានីខេត្ត មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលយានយន្តធុនធ្ងន់ និងនៅតាមមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានី ខេត្ត ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ។ ចំពោះ បណ្ណបើកបរប្រភេទ ក និងប្រភេទ ខ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយឡែកចំពោះបណ្ណបើកបរចាប់ពីប្រភេទ គ ឡើងទៅលោកអ្នកតម្រូវឱ្យទៅរៀននៅសាលាបង្រៀនបើកបរដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ការបើកបរទើបមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងយកបណ្ណបើកបរបាន។

តម្លៃសេវាប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ:

ប្រភេទតម្លៃ សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរតម្លៃ សម្រាប់ជនជាតិបរទេស
ក “ម៉ូតូ”
៣០ ០០០ រៀល
១០០ ០០០ រៀល
ខ “រថយន្តទេសចរណ៍/គ្រួសារ”
៩០ ០០០ រៀល
១៨០ ០០០ រៀល
គ និង ឃ 
៩៥ ០០០ រៀល

១០០ ០០០ រៀល


សម្រាប់ការប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា និងតតិយតាបណ្ណបើកបរប្រភេទ ក មានតម្លៃ ២០,០០០ រៀល និងប្រភេទ ខ គ ឃ និង ង មានតម្លៃ ៣០,០០០ រៀល។ ឯកសារចាំបាច់ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ ប្តូរ និងពន្យារសុពលភាព រួមមាន៖

 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថតចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • រូបថត 4x6 ផ្ទៃពណ៌ស ចំនួន ៣ សន្លឹក
 • លិខិតបញ្ជាក់កាយសម្បទា
 • បណ្ណបើកបរចាស់ (សម្រាប់ការប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា និងតតិយតា)
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាពីសាលាបង្រៀនបើកបរយានយន្ត (សម្រាប់ការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ ប្រភេទ គ ឃ និង ង)

ឯកសារចាំបាច់ចំពោះជនបរទេសដែលចង់ប្រឡងយកបណ្ណបើកបររបស់ប្រទេសកម្ពុជា ឬចង់ប្តូរពីបណ្ណបើកបរ ពីប្រទេសរបស់ខ្លួន មកយកបណ្ណបើកបរប្រទេសកម្ពុជាវិញ រួមមាន៖

 • លិខិតឆ្លងដែន
 • ទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាព
 • លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • រូបថត 4x6 ផ្ទៃពណ៌ស ចំនួន ៣ សន្លឹក
 • លិខិតបញ្ជាក់កាយសម្បទា
 • បណ្ណបើកបររបស់ជាតិខ្លួនដែលមានសុពលភាព ក្នុងករណីមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស ឬបារាំងត្រូវបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស ឬខ្មែរពីស្ថានទូតនៃប្រទេសរបស់ខ្លួន (សម្រាប់ប្តូរបណ្ណបើកបរ)
 • តម្លៃសេវាប្តូរបណ្ណបើកបរ ១២០,០០០ រៀល។