ភ្នំពេញ ៖ លោក ចាន់ ដារ៉ុន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានសង្កេតឃើញថា នៅលើផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្ត...

អានបន្ត