ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភានេះ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស​កើតឡើងចំនួន ១២លើក បណ្តាលឲ្យស្លាប់ ៨នាក់ និងរ​បួស ១១នាក់ (រប...

អានបន្ត