គិតត្រឹមចុង ខែ មេសា ឆ្នាំ​ ២០២០ ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី៣ ដែល​តភ្ជាប់​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​កណ្ដាល​នេះ​ សម្រេចការ​សាងសង...

អានបន្ត