ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

ពិធីប្រកាសសុពលភាពតែងតាំងលោក ចាន់ ដាវុធ ជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជំនួសលោក លោក ចេ...

អានបន្ត