ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

::: ឆៀកចល័តនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ តាកែវ ស្វាយរៀង កោះកុង កំពុងបន្តផ្តល់សេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២...

អានបន្ត