For Immediate Support

Hotline: 1275 (Free)
E-mail: info@mpwt.gov.kh

Working Hours

Monday - Friday
08:00-12:00 | 14:00-17:00

ឧត្តរមានជ័យ៖ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនពីរភូមិរស់នៅចំណុចភូមិភ្នៀត និងភូមិសំរោង សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ សម្ដែងក្ដី...

Read More