For Immediate Support

Hotline: 1275 (Free)
E-mail: info@mpwt.gov.kh

Working Hours

Monday - Friday
08:00-12:00 | 14:00-17:00

::: ឆៀកចល័តតាមខេត្ត នឹងដំណើរការ នៅខេត្តកែប | ព្រៃវែង | ពោធិ៍សាត់ | ស្ទឹងត្រែង (ពីថ្ងៃទី ២១ - ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១)...

Read More