សារាចរណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យនាវាចរណ៍សមុទ្រ
MMDMMDMMDMMDMMD

ច្បាប់គោលនយោបាយ​ & បញ្ញត្តិ
   > សារាចរណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យនាវាចរណ៍សមុទ្រ

សារាចរណែនាំនេះធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងវិស័យនាវាចរណ៍សមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ។
ទាញយកឯកសារ
<< ថយក្រោយ
ដៃគូរបស់យើង
អ្នកចូលទស្សនា

00020039

  • ថ្ងៃនេះ2
  • ម្សិលមិញ5
  • សប្តាហ៏នេះ66
  • ខែនេះ232