ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំReCAAP នៅទីក្រុងស៊ីដនី
MMDMMDMMDMMDMMD

Events
   > ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំReCAAP នៅទីក្រុងស៊ីដនី

លោក ម៉ក់ ស៊ីដេត នាយកនៃនាយកដ្ឋាននាវាជំនួញសមុទ្រ បានដឹកនាំប្រតិភូ​ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ មន្ត្រីទំនាក់​ទំនង​ជាន់ខ្ពស់ នៃមជ្ឈមណ្ឌល​ចែកចាយព័ត៌មាន ReCAAP នៅទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្រោមកិច្ចសហការ​រៀបចំដោយ​មជ្ឈម​ណ្ឌល ចែកចាយព័ត៌មាន ReCAAP និងគណៈបញ្ជា​ការព្រំដែនសមុទ្រ (Maritime Border Command) នៃប្រទេស​អូស្ត្រាលី ។

<< Back
Partners
Our Visitors

00019700

  • Today5
  • Yesterday25
  • This week42
  • This Month259