សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

នាថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ InterContinental  ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចូលរួមជាអធិបតីភាព លើពិធីចុះហត្ថលេខា លើ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា រវាងក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងទីភ្នាក់ងារអាល្លឺម៉ង់ជីអាយហ្សិត(GIZ) ក្រោមគម្រោងដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងភស្តុភារអោយមាននិរន្តភាពក្នុងតំបន់មេគង្គ និងសិក្ខាសាលាស្តីពី “វិធីសាស្ត្រជម្រុញវិស័យដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងភស្តុភារអោយមានការរីកចំរើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”  ។