សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

សន្និសីទស្តីពី បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ សំរាប់គ្រឿងបង្គុំដែកឆ្នាំ២០១៦

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ អមដំណើរដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួង មន្រ្តីនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នាយកដ្ឋានជំនាញ និងបណ្តាមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនតាមបណ្តាខេត្ត។ សិក្ខាសាលានេះមានទិសដៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពី បច្ចេកវិទ្យាក្នុងសាងសង់ស្ពាន ដោយប្រើប្រាស់ដែកថែប តាមបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនដោយ មានការធ្វើបទបង្ហាញ និងការផ្លាស់ប្តូរគំនិតយោបល់ រវាងវាគ្មិន និងអ្នកចូលរួមផងដែរ។