សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

សារស្វាគមន៍

 

ឯកឧត្តម  ទេសរដ្ឋមន្ត្រី   ស៊ុន  ចាន់ថុល

រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

គេហ​ទំព័រ នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើ​ម្បី​ធើ្វការ​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​ព័ត៌​​មាន​ពី​សកម្មភាព​ និង​​តួនាទី​របស់​ក្រសួង​។ វាគឺ​​ជា​សមាស​ភាព​នៃ​​ប្រព័ន្ធ​សំ​រប​សំរួល​និង​​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន មួយ​​ដ៏​សំខាន់​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​តែ​បាន​ដំណើរ​ការ​នៅ​​ក្នុង​ក្រសួង។ វា​ត្រូវ​បាន ចូល​រួម​ដែល សមាស​ធាតុថ្មី​ទាំងនេះ នឹង​ជួយ​ផ្នែក​​ពាក់ព័ន្ធ ទាំង​អស់​​ជាមួយ​​គា្ន ក្នុង​ការអនុវត្តន៏​វិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូននៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ។