សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

បើកការធ្វើដំណើរចំងាយខ្លីតាមរថភ្លើង ពីស្ថានីយ៏ ភ្នំពេញទៅសំរោង ដោយ​ក្រុមហ៊ុន TOLL (កម្ពុជា) សំរាប់​ដំណើរ​ការ​អាជីវកម្ម​រថភ្លើង ជា​លើក​ដំបូង

សុំទោស! មាតិកានេះមានតែក្នុងភាសា English