សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តព្រះវិហារ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់បី ក្រុមទី១ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តព្រះវិហារ បានចុះអនុវត្តន៍ការងារជួសជុលបង្គោលសុវត្ថិភាព និងកាត់ផ្លូវដើម្បីធ្វើការជួសជុលថែទាំ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ ៩ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ។