សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ បានតម្លើងស្ពានអាកាសថ្មើរជើងនៅផ្លូវជាតិលេខ ៤ មុខវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ជម្ពូវ័ន្ត និងសាលាបឋមសិក្សាជម្ពូវ័ន្ត ។