សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ

នាថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ បានចុះអនុវត្តការងាររុះរើផ្លូវដែករថភ្លើងខ្សែឬស្សីកែវ ដើម្បីសាងសង់ផ្លូវ ចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៥ ចំណុច គ.ម៦ ដល់ផ្លូវលេខ ៧០ ។