សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ

នៅថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមមន្ត្រីថែទាំផ្លូវថ្នល់ជាប្រចាំ (កងគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់) របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ បានចុះលុបបំបាត់គ្រលុកសំបុកមាន់ និងស្នាមស្រុតប្រេះ នៅលើផ្លូវខេត្តលេខ ២៦២៦ ពីត្រពាំងសង្កែ ដល់ទីរួមស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ។

ទាំងនេះគឺជាភារកិច្ចចម្បង និងការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការងារថែទាំផ្លូវថ្នល់ជាប្រចាំ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ។