សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ ស្ដីពិ ការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់មានគុណភាព និង​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​យូរ ក្រោម​ធបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់ ឯកឧត្ដម ត្រាំ អ៊ីវតឹក រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួង​សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន នៅ សណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ ឧបត្ថម្ព​ដោយ ធនាគារ ពិភពលោក