សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចុះ​ពិនិត្យ​ការ​សាង​សង់​ផ្លូវជាតិ លេខ៦A