សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន អនុញ្ញាតិ​អោយ​អគ្គរាជទូតចិនថ្មី ជួបពិភាក្សាការងារ