សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្តាល

នៅថ្ងៃ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្តាល បានចុះត្រួតពិនិត្យរថយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន ២៥គ្រឿង នៅផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្នុងនោះមានរថយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេលទេសចំនួន ៩គ្រឿង បានធ្វើការកាត់ទ្រុងនៅនឹងកន្លែងចំនួន៦គ្រឿង នៅសល់ ៣គ្រឿងទៀត និងបន្តកាត់ថ្ងៃនេះ ។