សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ពិធីសម្ពោធ បើកឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥-៦ (ប៉ោយប៉ែត-សៀមរាប) ប្រវែងសរុប ១៤៥.៤ គ.ម និងស្ពាន-លូ លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥៦-៦៨ (សិរីសោភ័ណ-សំរោង-ក្រឡាញ់) សាងសង់ ក្រោមកម្ចីឥណទាន របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី លេខ១៩៤៥-CAM(SF) ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩