សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ឯកឧត្ដម តូច ចាន់កុសល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន, ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា នា​ឱកាស​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ការ​ងារ​ពិសេស សុវត្ថិភាព​ផ្លូវ​ថ្នល់​ពហុវិស័យ អាស៊ាន​លើក​ទី២ និង កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ការងារ​ផ្លូវ​គោក​លើកទី ១៩ នាថ្ងៃទី ៣-៦ ឧសភា ២០១១

សុំទោស! មាតិកានេះមានតែក្នុងភាសា English