សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ពីធីបើកការដ្ឋាន សាងសង់ និងស្ដារឡើងវិញកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៦២ ពី ថ្នល់បំបែកផ្លូវជាតិ លេខ ៦ (ខេត្ដកំពង់ធំ) ទៅ ត្បែងមានជ័យ (ខេត្ដព្រះវិហារ) ប្រវែង ១២៨ គ.ម ក្រោមកម្ចី ឥណទាន ពីរដ្ឋាភិបាលនៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០