សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចុះអនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ ធ្វើការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់និងថែទាំផ្លូវផ្នល់ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៥ ត្រង់ pk ៣៥៣+០០០ ដល់ PK ៣៥៦+០០០ និងដាំបង្គោលសុវត្ថិភាព ផ្លូវជាតិលេខ ៥៩ ព្រមទាំងកាប់ព្រៃនៅសងខាងផ្លូវ ។