សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនអាស៊ាន-ចិន លើកទី១៥ នៅទីក្រុងម៉ានីល​ ប្រទេសហ្វីលីពីន

នៅល្ងាចថ្ងៃទី​១៧​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនអាស៊ាន-ចិន លើកទី១៥ នៅទីក្រុងម៉ានីល​ ប្រទេសហ្វីលីពីន។

សហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំ រួមមាន ឯកឧត្តម Felipe A. Judan អនុរដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនហ្វីលីពីន និងឯកឧត្តម Dai Dongchang អនុរដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនចិន។

រដ្ឋមន្រ្តីបានកត់សម្គាល់វឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនអាស៊ាន-ចិន និងបានឯកភាពលើគម្រោង/សកម្មភាពអាស៊ាន-ចិន ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០១៧។

រដ្ឋមន្រ្តីដែលចូលរួមទាំងអស់បានអនុម័ត ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនអាស៊ាន-ចិន (កែសម្រួល ​ឡើងវិញ) ដែលស្របតាមគោលដៅ និងសកម្មភាព នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដឹកជញ្ជូនគូឡាឡាំពួរ ២០១៦-២០២៥ និងទស្សនៈវិស័យ “ខ្សែក្រវាត់មួយ-ផ្លូវមួយ” របស់ប្រទេសចិន។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ នឹងក្លាយជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់​ការកំណត់អាទិភាព, ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគ និងការកៀងគរមូលនិធិ សម្រាប់ច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនសំខាន់ៗចំនួន៧ រវាងអាស៊ាន-ចិន ។

រដ្ឋមន្រ្តីដែលចូលរួមទាំងអស់បានអនុម័ត យុទ្ធសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្តដឹកជញ្ជូនអាស៊ាន-ចិន ដែលមានគោលដៅធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេក​វិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្តដឹកជញ្ជូន និងការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាន និង​ជាមួយចិន តាមរយៈ​ ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍ ស្ដង់ដារនិងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស សេវា​ បច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នារវាងអ្នកបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រ និងការរៀបចំផែន​ការ ស្រាវជ្រាវ។