សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

លទ្ធកម្ម

លទ្ធកម្ម​កំពុងដំណើរការ
កាលបរិច្ឆេទ លទ្ធកម្ម កាលបរិច្ឆទចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់ ប្រភពមូលនិធិ
2016-11-08
សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការងារស្ថាបនាផ្លូវចំនួន ០៦ខ្សែដោយក្រាលកៅស៊ូ DBST សរុបប្រវែង ៦,២០០ម ទទឹង ៦ម-៧ម និងចិញ្ចើមក្រួសក្រហម ១ម សងខាង លើផ្លូវក្រុងលេខ ៤៦-១ ផ្លូវលេខ ៦៧ ផ្លូវចូលរមណីដ្ឋានកាចាញ ផ្លូវសត្តឃាត ផ្លូវលេខ ៩២ និងផ្លូវលេខ ៦៣ ក្នុងក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគីរី​។ ព័ត៌មានលំអិត
2016-11-21
2016-12-21
2016-10-11
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការងារស្ថាបនាស្ពានបេតុង(កាបៅ)ប្រវែង ៥៤ម ទទឹង ៨ម ​លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ១៥៦សេត្រង់គីឡូម៉ែត ២៣+៦៥០  ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកាបៅ ឃុំសំបូរ ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ព័ត៌មានលំអិត
2016-11-21
2016-12-21
2016-08-29
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការងារស្ថាបនាផ្លូវចំនួន ០៦ខ្សែដោយក្រាលកៅស៊ូ DBST សរុបប្រវែង ៦,២០០ម ទទឹង ៦ម-៧ម និងចិញ្ចើមក្រួសក្រហម ១ម សងខាង លើផ្លូវក្រុងលេខ ៤៦-១ ផ្លូវលេខ ៦៧ ផ្លូវចូលរមណីដ្ឋានកាចាញ ផ្លូវសត្តឃាត ផ្លូវលេខ ៩២ និងផ្លូវលេខ ៦៣ ក្នុងក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគីរី​។ ព៏តមានលំអិត
2016-10-04
2016-11-04
2016-08-29
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រុងលេខ ១០៦ចាស់, ដោយក្រាលដីល្បាយថ្មភ្នំចាក់ម៉ិចរួលក្រាលកៅស៊ូ DBST ប្រវែង ១៣០០ម ទទឹង ១២ម ក្រាលក្រួសល្បាយថ្មភ្នំចិញ្ចើមប្រវែង ១ម សងខាង និងស្ថាបនាលូអ៊ុយបណ្តោយផ្លូវ ០,៨មX០,៩ម ប្រវែង១៣០០ម ស្ថិតក្នុងក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន។ ព៏តមានលំអិត
2016-10-04
2016-11-04
2016-08-22
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការងារស្ថាបនាផ្លូវខេត្តលេខ ២៦៥D និងលើកកម្ពស់តួថ្នល់សងខាង ក្រោលក្រួសក្រហម ០,២ ម រួចក្រាលកៅស៊ូ DBST សរុបប្រវែង ៦,២០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមក្រួសក្រហម ១មសងខាង និងស្ថាបនាលូសរុបចំនួន ០៨ កន្លែង (មួយជួរមុខកាត់ ០,៨ម) ចំនួន ០៧កន្លែង និងពីរជួរមុខកាត់ ១ម ចំនួន​០១កន្លែង ចាប់បំបែកពីផ្លូវជាតិលេខ ៦ ត្រង់ គ.ម ២៨០+០០០ ត្រង់សាលាស្រុកសូទ្រនិគម រហូតដល់ឃុំដារុន ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ។ ព៏តមានលំអិត
2016-10-04
2016-11-04
2016-08-31
ការអញ្ញើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឌាន មន្ត្រីជញ្ជីង សន្តិសុខ អ្នកបើកបរ និងអង្គរក្សថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ឆ្នាំ២០១៦ ព័ត៌មានលំអិត
2016-09-01
2016-10-04
2016-08-31
ការអញ្ញើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារិមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ លើកទី២ ព័ត៌មានលំអិត
2016-09-01
2016-09-16
2016-08-18
ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់រថយន្តប្រភេទ Pick Up ចំនួន ០៣ គ្រឿងលើកទី២ ព័ត៌មានលំអិត
2016-08-19
2016-09-06
2016-08-12
ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់រថយន្តប្រភេទ Pick Up ចំនួន ០៣ គ្រឿង ព័ត៌មានលំអិត
2016-08-13
2016-09-13
2016-08-08
ការអញ្ញើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារិមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ព័ត៌មានលំអិត
2016-08-10
2016-08-26
2016-07-25
ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្ងៃ ការងារបោះពុម្ពឯកសារអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងឆ្នាំ២០១៦​ ព័ត៌មានលំអិត
2016-07-27
2016-08-26
2016-07-06
ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្ងៃការផ្គត់ផ្គង់រថយន្តប្រភេទ Pick up ចំនួន ០៣ គ្រឿង ជូនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
2016-07-11
2016-08-11
2016-06-17
ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្ងៃការផ្គត់ផ្គង់សំភារៈការិយល័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទីស្តីការក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ 
2016-06-17
2016-07-19
2016-06-17
ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ ការងារជួសជុលរថយន្តចំនួន ២០ គ្រឿង ឆ្នាំ២០១៦ 
2016-06-17
2016-07-19
2016-04-21
Bridge Repair Works on the Northern Line from PK 338+500 to PK 378+500 .
2016-04-21
2016-05-23
National Budget of Cambodia
2016-04-21
Strengthening of Track on the Northern Line from PK 338+500 to PK 378+500 .
2016-04-21
2016-05-23
National Budget of Cambodia
2015-11-06
Reconstruction of Track on the Northern Line from PK 328+500 to PK 338+500 .
2015-11-06
2015-12-08
National Budget of Cambodia
2015-07-13
Installation of Signal Protection at Railway Crossings from PK10 to PK45 on the Southern Line.
2015-07-13
2015-08-24
National Budget of Cambodia
2014-08-29
Installation of Electrical Power, Telephone Line and Internet Connections to the New Railway Department Building
2014-08-29
2014-09-10
ADB Loan 2602-CAM (SF)/AusAID Grant 0187-CAM:  GMS Rehabilitation of the Railway in Cambodia  (Supplementary)
2014-05-07
NCB1-W22 : Installation of Signal Protection at Railway Crossings from PK10 to PK45 on the Southern Line
2014-05-07
2014-06-04
ADB Loan 2602-CAM(SF)/AusAID Grant 0187-CAM: GMS Rehabilitation of the Railway in Cambodia (Supplementary)
2014-04-11
NCB1-W21 : Paving and Installation of Signs at Railway Crossings from Phnom Penh to Sihanoukville
2014-04-11
2014-05-09
ADB Loan 2602-CAM (SF)/AusAID Grant 0187-CAM: GMS Rehabilitation of the Railway in Cambodia  (Supplementary)
2013-06-17
NCB1-W19: Flood Damage Repair to the Track Embankment on the Northern Line
2013-06-17
2013-07-01
ADB Loan 2602-CAM (SF)/AusAID Grant 0187-CAM: GMS Rehabilitation of the Railway in Cambodia (Supplementary)
2012-12-14
ICB3-W17 : Construction of Sihanoukville Container Terminal
2012-12-14
2013-01-25
ADB Loan 2602-CAM (SF)/AusAID Grant 0187-CAM: GMS Rehabilitation of the Railway in Cambodia (Supplementary)
2012-12-06
ICB2-G7: Procurement of Additional 1 in 10 Turnouts complete with PSC Sleepers
2012-12-06
2013-01-18
ADB Loan 2602-CAM (SF)/AusAID Grant 0187-CAM: GMS Rehabilitation of the Railway in Cambodia (Supplementary)
2012-03-22
NCB1-G5 : Supply and Delivery of Timber Sleepers/Bearers for the Bridges and Turnouts on the Northern Line.
2012-03-22
2012-04-05
ADB Loan 2602-CAM (SF)/AusAID Grant 0187-CAM: GMS Rehabilitation of the Railway in Cambodia (Supplementary)
2012-03-16
ICB2-G6 : Procurement of Additional Rails
2012-03-16
2012-04-30
ADB 2602-CAM (SF) & AusAID G0187: GMS Rehabilitation of the Railway in Cambodia
លទ្ធកម្ម​ចេញផ្សាយ​កន្លងមក
កាលបរិច្ឆេទ លទ្ធកម្ម កាលបរិច្ឆទចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់ ប្រភពមូលនិធិ
2011-05-09

NCB1-W5: Renovation of Railway Department’s Building 

2011-05-09
2011-05-20
ADB Loan 2602-CAM (SF)/AusAID Grant 0187-CAM
2011-01-31

ICB3-W4 : Samrong Depot Advanced Earthworks  

2011-01-31
2011-03-15
ADB Loan 2602-CAM (SF)/AusAID Grant 0187-CAM
2010-08-26

NCB1-G3: Supply and Delivery of Timber Bearers for 1 in 10 turnouts (Re-Advertisement) 

2010-08-26
2010-09-17
ADB/AusAID Grand 0187-CAM
2010-08-19

ICB3-W3 : Welding of P43 Rails on the southern Line 

2010-08-19
2010-09-30
ADB/AusAID Grand 0187-CAM
2010-07-14

ICB2-G2: Procurement of BS 80A, 1 in 10 Turnouts complete with PSC Sleepers 

2010-07-15
2010-08-27
ADB/AusAID Grand 0187-CAM
2010-07-14

ICB2-G1 : Procurement of BS 80A Rails 

2010-07-15
2010-08-27
ADB/AusAID Grand 0187-CAM