សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

អនុគណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យយានយន្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារ អនុគណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យយានយន្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចុះអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យចំនួន៨១គ្រឿង ក្នុងនោះមានរថយន្តចំនួន០២គ្រឿង ដែលខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយម្ចាស់បានធ្វើកិច្ចសន្យាកាត់ទ្រុងដោយខ្លួនឯង និងធ្វើការណែនាំរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធុនតូចអោយដោះកាងក្រោយចេញ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៥ ត្រង់ PK 365 ។