សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន បានចុះថែទាំផ្លូវ

ថ្ងៃទី១២​ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន បានចុះថែទាំផ្លូវ ដែលអនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ ធ្វើការលុបសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៥៧​ ត្រង់​ គ.ម​៦៥ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន ។