សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ផាកពិន័យ ១,៧លាន និង រើទំនិញលើសជិត ៦តោន ចេញ នៅស្ថានីយកំពង់ភ្នំ

ស្ថានីយជញ្ជីងអចល័ត កំពង់ភ្នំ នាថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ បានផាកពិន័យរថយន្តមួយគ្រឿង គិតជាទឹកប្រាក់ ១លាន ៧សែនរៀល និងបញ្ជាឲ្យរថយន្ត សាងទំនិញចេញ ដែលលើសជិត៦តោន មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខទៀត ដើម្បីការពារ ទប់ស្កាត់ការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ ដែលជាសម្បត្តិសាធារណៈ។