សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ចុះត្រួតពិនិត្យរថយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណះបចេ្ចកទេសនៅលើផ្លូវជាតិលេខ២

នៅថ្ងៃ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧  មានការចុះត្រួតពិនិត្យរថយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណះបចេ្ចកទេសនៅលើផ្លូវជាតិលេខ២ ក្នុងឃុំព្រះពុទ្ធ ស្រុកកណ្តាលសឹ្ទង ខេត្តកណ្តាល ក្នុងនោះបានឃាត់រថយន្តដែលកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន ០៤ គ្រឿង នឹងបញ្ជូនទៅអធិការស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ។